۲۱ آبان ۱۳۹۷

بهترین معماران ایرانی

 بهترین معماران ایرانی که بهترین آثار معماری را خلق کرده اند معماری به عنوان هنر کهن ایرانی، بخش هایی از  آسیای غربی، قفقاز و آسیای مرکزی […]
۲۱ آبان ۱۳۹۷

معماری چیست ؟ تعاریف و معانی معماری

طراحی طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقعی گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، […]
۴ مرداد ۱۳۹۷

طراحی غرفه چیست

طراحی غرفه چیست ؟ طراحی غرفه نمایشگاهی، به عنوان شاخه‌ای از معماری داخلی شناخته می‌شود فرایند توسعه غرفه از یک مفهوم آغاز می‌شود و تا ایجاد […]