طراحی و ساخت مبلمان

شرکت مهندسی معماران رادیس

طراح و مجری ساخت مبلمان در سبک های مختلف .


طراحی مبلمان (Furniture design) همواره برای افرادی که درمقوله esign فعالیت دارند،طراحی یک نشیمن مناسب بخشی ازچالشهای ذهنی ایشان بوده است , این محصول می تواند یک 3 پایه یا مبلی مجلل باشد(چالشی نهفته در سادگی عملکرد آن ). ازطرفی با وجود تنوع بسیار زیاد این دسته ازمصنوعات باید عملکرد استیتیکی مناسب نیزارائه شود،.با درنظرگرفتن این محدودیت ها ومعیارهای اصلی ،همچنان طراحی نشیمن (مبلمان) یکی ازجذاب ترین بخشهای دنیای Design محسوب می شود، بطوریکه طراح ومقوله طراحی به این جذابیت همواره ازدیدگاهی متفاوت نگریسته ، یکباربواسطه بازی در زمینه فرم وباردیگردرمواد ساخت مصرفی وسپس با تغییردرهردو، به نظرمی رسد این روند همچنان ادامه خواهد داشت . برای ما نیزدرمجموعه رادیس ،حوزه طراحی مبلمان جذاب است ،اما انگیزمان تنها اغنای هیجان درمجموعه نیست ،بلکه وسیع ترو فرارترازآن، پس ازتجربه ، به دنبال انتقال وسهیم نمودن دیگران دراین احساس خوشایند هستیم . لذا طراحان رادیس درتلاشند با بهره گیری ازاصول فرایند طراحی محصول درحوزه مبلمان ، مصنوعاتی را جهت تولید آماده کنند که ازجنبه های عملکرد وزیبایی شناسی ،همسان وهماهنگ با سناریوی زندگیٍ الگوهای مورد نظرجامعه واقع گردد

کارشناس بخش مبلمان شرکت معماران رادیس

مهندس مصطفی مهری

- کارشناس ارشد طراحی صنعتی

- عضوهیات علمی

- طراح ومشاور درحوزه مبلمان

  • عضو هئیت داوران اولین دوره مسابقات اداری استاندارد - مهرماه 1396
  • طراح ومشاورمبلمان پانه PANEH
  • طراح ومشاوره گروه تولیدی مبلمان وستا VESTA
  • طراح ومشاورگروه تولیدی خانه کودک خلیج فارس
  • طراح ومشاوره مبلمان پالت PALET
  • طراح ومشاورمبلمان سکویا SEQUIA
  • طراح ومشاورشرکت انتخاب اول معمار